top of page
TRØNDELAG – ESSENSEN AV NORGE

 

I over 1000 år har Trøndelag vært i sentrum for utviklingen av Norges historie. Selve ordet Trøndelag har utgangspunkt i det gammelnorske ordet þróndir – som betyr “folk som veks og trives” og log, som betyr “lovområde”. 

 

Trønderhovedstaden Trondheim har vært en av landets viktigste byer siden den ble grunnlagt av Olav Tryggvason i 997. På høyden av vikingetiden var Nidaros, som byen het da, hovedstad i rundt 250 år. Etter kong Olav “Digre” Haraldsons død på Stiklestad og helgenstatus, ble Nidarosdomen – bygd over Olavs grav – kristendommens viktigste helligdommen i Nord-Europa. Pilegrimer fra hele Europa har strømmet til nasjonalhelligdommen i snart 1000 år. 

 

Fortsatt strømmer folk til Trondheim og Trøndelag. I dag byr Trøndelag på essensen av Norge og det norske: Høye fjell og langstrakte vidder. Dype skoger og daler. Reindriftssamer som samler flokkene sine. Nordlys, snø og glitrende skiføre. Den langstrakte Trondheimsfjorden, kilometerlange sandstrender – og glattskurt skjærgård langs kysten. Ville dyr som elg, gaupe, rein, bjørn, ulv, ørn og moskus. Moderne byliv med et rikt kultur- og handelsliv. Som Norges fremste lokalmatregion byr Trøndelag på landets beste matopplevelser og unike overnattingssteder. Og alltid til stede: Trønderen, et sammensatt vesen. Oppfinnsom, og med historisk velkjent utferdstrang og pågangsmot. Samtidig fredelig, rund og gjestmild, alltid villig til å by på seg selv. Begrepet om “den trivelige trønderen” er velkjent. 

I Trøndelag vil du både bli tatt godt imot og – om du vil – utfordret til å oppleve noe helt nytt!

VELKOMMEN TIL TRØNDELAG 

Magasinet finnes på norsk, engelsk og tysk.

Redaksjonen avsluttet februar 2020

 

Trykk: Skipnes

Papir: Scandia
Omslagsfoto: Jarle Hagen

Layout og illustrasjoner: UREDD Designkontor 

 

Tekst “Å være i ro” og “Flokkliv”:
Magne Gisvold/UREDD Designkontor 


Øvrig tekst: UREDD Designkontor, Teksteriet og annonsører.

Utgiver: Trøndelag Reiseliv AS

Nordre gt. 10, 7011 Trondheim

Tel: 73 84 24 40

 

touristinfo@trondelag.com

magasin.trondelag.com

 

Det taes forbehold om endringer og trykkfeil.

bottom of page